Even geduld

Karakter icon Karakter logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout KLEDING ACCESSOIRES SCHOENEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Karakter Bis bv, een Belgische vennootschap gevestigd te Brusselbaan 279, 9320 Aalst met als ondernemingsnummer BE 0894.064.935 en contactgegevens info@karakter.be (hierna genoemd 'Karakter') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (hierna genoemd “Klant”) van deze e-commerce website. De Klant verklaart vóór het plaatsen van zijn bestelling kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben. Uit de bevestiging van zijn bestelling volgt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Karakter aanvaard werden.

Behoudens bewijs van het tegendeel vormen de door Karakter geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen Karakter en zijn klanten.

 

Artikel 2 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werkstukken en beelden die op de website van Karakter worden weergegeven of afgebeeld, vallen onder het auteursrecht en onder het intellectuele eigendomsrecht, en dit voor de hele wereld. Elke reproductie of voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van de websites van Karakter en/of het geheel of een gedeelte van de elementen die hierop staan of er deel van uitmaken, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karakter.

 

Artikel 3 - Prijs

3.1 - De prijzen van onze producten staan vermeld in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW + alle andere eventuele belastingen), maar zonder de verwerkings- en verzendingskosten. Vanaf een bestelling van minimum 125 euro exclusief verzendkosten worden er geen verzendkosten aangerekend. Bij bestellingen onder de 125 euro zal er 7,5 euro verzendkosten worden aangerekend.

3.2 - Karakter houdt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig waren op het moment van uw definitieve bestelling, behalve bij affichagefouten, waarvoor Karakter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

3.3 - De producten blijven eigendom van Karakter tot volledige betaling van de prijs.

 

Artikel 4 – Beschikbaarheid & limieten

Karakter houdt zich het recht voor om bestellingen van eenzelfde product in grote hoeveelheden te weigeren, en dit vanaf 3 identieke artikelen; en een limietbedrag van 500 euro in te stellen per bestelling.

Ons productaanbod is geldig zolang het op de website staat, en dit zolang de voorraad strekt. Karakter beschikt over één voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de fysieke winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. Wij vragen u daarvoor begrip te hebben. Karakter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar zou blijken, brengen we u hiervan per e-mail op de hoogte. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en u wordt onmiddellijk terugbetaald indien uw bankkaart werd gedebiteerd.

 

Artikel 5 – Betaling

Alle betalingen worden verwerkt via MultiSafepay. De betaling van uw bestelling kan gebeuren via Bancontact, VISA, MasterCard, Maestro, PayPal, SOFORT, IDEAL, KBC en Belfius.

 

Artikel 6 - Levering

6.1 - Algemeenheden

Leveringen worden uitgevoerd door Bpost. De producten worden geleverd in België op het leveringsadres dat u hebt vermeld bij bestelling. De levertermijn bedraagt 3 werkdagen. Deze levertermijn is indicatief. Het is mogelijk dat de levertermijn moet worden aangepast als een artikel uitverkocht blijkt te zijn doordat een andere klant net het laatste stuk heeft besteld. De status op de website is immers een momentopname. Indien het artikel niet kan geleverd worden, ontvangt u een e-mail om u hiervan op de hoogte te brengen, zal de koopovereenkomst worden ontbonden, en zal Karakter overgaan tot de terugbetaling van het product.

6.2 - Voorbehoud

U moet de transporteur en Karakter onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elk voorbehoud betreffende het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket...).

 

Artikel 7 - Overeenstemming van de producten

We verbinden ons ertoe u klaarblijkelijk gebrekkige of beschadigde producten, of producten die niet met uw bestelling overeenkomen, terug te betalen of deze om te ruilen. Gelieve ons in dit geval hiervan onmiddellijk schriftelijk en gedetailleerd in kennis te willen stellen en het product of de producten naar ons terug te sturen.

Karakter zal dan, na overleg met u, overgaan tot de omruiling of de terugbetaling van het product of de producten.

De verzendingskosten worden u terugbetaald op basis van het gefactureerde bedrag en de retourkosten worden u terugbetaald op vertoon van de bewijsstukken.

In elk geval geniet u van de wettelijke waarborg inzake overeenstemming en verborgen gebreken, en dit overeenkomstig de geldende wetgeving.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet gebruik te maken van het in artikel 8 voorziene herroepingsrecht.


Artikel 8 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om aan Karakter binnen de 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering van het goed, te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes of opgave van reden.

Indien het herroepingsrecht binnen de hierboven vermelde termijn uitgeoefend wordt, worden enkel de prijs van het (de) bestelde product(en) en de eventuele verzendingskosten terugbetaald, de retourkosten blijven voor rekening van de consument.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de uitoefening van het herroepingsrecht, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat (in de originele verpakking, ongedragen, ongewassen, onbeschadigd, onbevuild en in onberispelijke winkelfrisse staat) teruggestuurd worden, inclusief een kopie van de leverbon voor een optimale verwerking.

 

Artikel 9 - Retouradres

De producten moeten, bij toepassing van Artikel 7 of Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, na schriftelijke aanvraag door de Klant bij Karakter en na schriftelijke goedkeuring door Karakter aan de Klant, retour gezonden worden naar Karakter, Brusselbaan 279, 9320 Erembodegem. De kosten van terugzending zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 10 - Terugbetaling

De terugbetaling van de producten in de in artikel 7 en 8 omschreven situaties gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van de correcte gegevens om het bedrag te kunnen terugbetalen.

Indien de klant een creditkaart heeft gebruikt, gebeurt de terugbetaling door de creditering van de bankrekening van de klant. Indien de klant betaald heeft met een debetkaart, moet hij zijn bankgegevens (IBAN-nummer & BIC-code) toevoegen bij zijn aanvraag, zodat Karakter de terugbetaling kan uitvoeren.

Geen enkele verzending onder rembours, om welke reden dan ook, wordt aanvaard.

De bij de aankoop van het product eventueel verkregen voordelen worden geannuleerd bij teruggave en terugbetaling van het product in kwestie.

 

Artikel 11 – Klantendienst

Onze klantendienst staat te uwer beschikking voor alle informatie of vragen via info@karakter.be.

 

Artikel 12 – Persoonsgegevens

De informatie en gegevens die wij over u verwerken zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en voor onze handelsrelaties. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om veiligheidsredenen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, en ook om ons toe te laten de diensten die we u voorstellen en de informatie die we u bezorgen te verbeteren en te personaliseren.

Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy beleid. In navolging van de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw rechten uitoefenen (toegang, verbetering, schrapping, verzet, beperking en desgevallend overdraagbaarheid) en bepalen wat er "post mortem" met uw gegevens moet gebeuren door te schrijven naar Karakter, per e-mail via info@karakter.be, of per brief naar Karakter, Brusselbaan 279, 9320 Erembodegem.

Om ons toe te laten snel te antwoorden, verzoeken wij u uw naam, voornaam en e-mailadres te vermelden. Sommige verzoeken tot oefening van uw rechten (recht op toegang) zullen vergezeld moeten gaan van de kopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening staat om uw identiteit te controleren. U moet tevens nauwkeurig het adres opgeven waarop het antwoord u moet bereiken. U zal dan antwoord krijgen binnen een termijn van één maand na de ontvangst van uw aanvraag.

 

Artikel 13 - Toepasselijke wetgeving

Deze koopovereenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving, de taal van de overeenkomst is Nederlands. Alle geschillen tussen klant en Karakter omtrent de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Karakter gevestigd is.

 

Artikel 14 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Karakter om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Brusselbaan 279B-9320 Erembodegeminfo@karakter.beKarakter+32 (0)53 21 21 85BE 0894.064.935www.karakter.be